ÁSZF

1. Általános információ

A barbarasee.com weboldalakon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási írásban kötöttnek minősülő, a későbbiekben visszakereshető szerződés jön létre az Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között. A Vevő a rendelés adatait összesítő jóváhagyás oldalon a Megrendel gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik

A Vevő a megrendelési adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, az Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a nyugtát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli.

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Vevő megtéríti az Eladó számára.

Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

A szerződés nyelve: Magyar.

Termék kínálat: Műszempillák és egyéb műszempilla termékek.

2. Üzemeltetői adatok:

Üzemeltető: Sáfár Barbara e.v.

Cégjegyzékszám: 13-09-145764

Adószám: 52584930-1-33

Székhely: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 16.

Kapcsolattartó személy: Sáfár Barbara

E-mail: info@barbarasee.com

Tel: +36 70 426 3009

2.1. Fizetési adatok

Kedvezményezett: Sáfár Barbara e.v.

Bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11773425-04650597

IBAN: HU91 1177 3425 0465 0597 0000 0000

SWIFT: OTPVHUHB

2.2. Bankkártyás fizetés

Bankkártyával történő fizetés az OTP-Simplepay rendszerén keresztül valósul meg.

2.3. Adattovábbítás

Tudomásul veszem, hogy az Angel-Sun Kft. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 16.) adatkezelő által a barbarasee.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok

3. Adatvédelem

Az Eladó birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor (szállítási) alvállalkozónak. Adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el az Eladó.

4. Vevő jogai

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Elállási jog

A ”4. §

(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.”

Az elállás akkor érvényes, ha azt az Eladó visszajelezte. A visszajelzés nélküli elállás is érvényesnek tekintendő a feladást követő munkanap 12:00 órától, amennyiben a Vevő az elállás elküldését hitelt érdemlően igazolni tudja.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem fogad el az Eladó.

5. Eladó jogai

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

A biztonságos üzletmenet és a visszaélések elkerülése érdekében az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy csak feltételekhez kötve, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a Vevőket, akik rendszeresen nem tartják be a vásárlási szerződésbe foglaltakat, vagy bármilyen más módon kárt okoznak az Eladónak.

6. Vásárlási információ

A megjelenített termék képek illusztrációként szolgálnak, a valóságban eltérhetnek a képen látottaktól.

A Vevő a helyes méretről a mérettáblázat alapján győződjön meg, mielőtt a vásárlását véglegesítené.

Az internetes rendelés a Ptk. szabályai szerinti vásárlásnak minősül. Mielőtt a Vevő véglegesítené megrendelését fontolja meg vásárlását, épp úgy, mint ahogy egy hagyományos boltban tenné.

Megrendelés kizárólag a weboldalon működő áruházi szoftveren keresztül lehetséges.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár forintban, amely tartalmazza az ÁFA-t és a csomagolás díját is.

Megrendeléskor a Vevő a megrendelni kívánt terméket a ’Termékek’ listából tudja kiválasztani.

Áfás számla igényét a Vevőnek előre kell jeleznie! Ezt a szándékát megrendeléskor a ’Megjegyzés’ mezőbe tudja feltüntetni. Áfás számlát utólag nem áll módjában az Eladónak kiállítani!

Az Eladó minden érvényes rendelést visszaigazoló e-maillel hitelesít.

A vásárlás csak akkor elfogadott, ha a vásárló a megrendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti.

A rendelés folyamán a Vevőnek utánvételes fizetésre és banki előre utalásra van lehetősége.

A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, teljesítése munkanapokon történik, 10 munkanapon belül. Készlethiány vagy egyéb késleltető ok esetén az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vevőt 8 munkanapon belül.

Utánvételes rendelés esetén a Vevő a postai kézbesítőnek fizeti ki a megrendelt áru értékét és a postaköltséget. Ha a Vevő a kézbesítés napján nem tartózkodik a megadott címen, akkor a postai kézbesítő egy értesítőt hagy a Vevő címén, amivel a postán 10 munkanapig átvehető a megrendelt termék.

A szállítási költség: 1770 Ft.

Az utánvétel díja (a rendelt árutól függetlenül) egységesen 390 Ft.

Ingyenes házhoz szállítás

30000 Ft kosárérték felett a házhoz szállítás ingyenes.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.